Templom képek

Pince

 

a Pince

A falu nyugati határában húzódó Pince-domb nyugati oldalában kis völgyből nyílik a műemléki védettséget élvező, barokk jegyeket hordozó pince. Már legkorábbi írott forrásaink is megemlékeznek a környék bortermeléséről, de az a XVIII. század elejétől vált igazán jelentőssé. Ekkor készült ez az építmény is valószínűleg Széchenyi Zsigmond kezdeményezésére.

Kápolna

A Derék-hegynek a templommal szembeni tetőrészén álló, kisméretű, eredetileg is csak egyetlen helyiséges kápolna a XVIII. század elején épült hegyi pihenőháznak. Építtetője gróf Széchenyi György. A pihenőház már századunk közepére romos állapotba került. Csak falai álltak akkor, amikor 1991-ben a Helytörténeti és Községszépítő Egyesület kezdeményezte helyi védelem alá helyezését. Felújítása - eredeti értékei tiszteletben tartása mellett - 1992 - 1994-ben történt meg új funkciójának megfelelően. A kápolnát Péter-Pál tiszteletére szentelték. Minden évben e napon istentiszteletet tartanak itt.

a Kápolna

Egyház

Egervár templomát először 1342-ben említik írott forrásaink. Ezt a templomot Szűz Mária tiszteletére szentelték, körülötte temető is volt, s az egervári Szűz Mária-plébánia a vasvári prépostnak fizetett dézsmanegyedet. Építésének időpontját, pontos helyét sem ismerjük, sem azt, hogy miből építették; de valószínűleg írásos említésénél jóval régebbi. (Államalapító István királyunk rendelkezése szerint tíz falunként kellett egy templomot felépíteni, de Egervár közvetlen környékén más, e korból származó templomot nem ismerünk.)

Templom

 

Írott forrásaink szerint Egervárnak már 1342-ben volt temploma, mely elpusztult. Pontos helyét sem ismerjük. Valószínűleg sem a falu, sem a templom helye nem esett egybe a jelenlegivel. A település ma is álló temploma a falu közepén, természetes eredetű kis homokdombon található. Históriáját - utalva a korábban már érintett részletekre - az alábbiakban foglaljuk össze. Építtetője Egervári László, aki Egervárt családja lakóhelyéül és birtokközpontjául választotta. Építése 1489-ben kezdődött el a hozzá északról kapcsolódó ferences kolostoréval együtt.

 

Vár

Kérjük, látogasson el a Várkastély önálló honlapjára!

Kattintson a Várkastély címerére!

 


 

a Várkastély

várkastély a falu legrégebbi építészeti emléke. Műemléki védettséget élvez. Történetéből korábban már érintettünk néhány mozzanatot, most összefoglaljuk históriáját. Írott forrásainkban először 1288-ban szerepel, de a településnév 1281-es említése (Egurwar) már annak korábbi meglétére utal. Az első erőd itt feltehetően a tatárjárás után épülhetett. Ez a cölöpsorral megerősített földvár azonban a belháborúk során elpusztult. 1325-ben már nem említik.

Falusi vendéglátás

Falusi turizmus az egervári szőlőhegyen a Béres vendégházban! 

Információ:
  Béresné Dormán Ibolya
  okleveles falusi vendégfogadó
  8913 Egervár, József Attila u. 58.
  Telefon : 30/ 755-4472
  Internet : www.zalavendeghaz.hu
  e-mail    : info@zalavendeghaz.hu

Vendégházunk az Őrség és Göcsej szomszédságában, a Zalaegerszegi Termálfürdőtől és AquaCitytől 8 km-re található, Egervár községtől 400 m-re lévő szőlőhegyen, a természet harmóniájának ölelésében, csendes, nyugodt, gyönyörű panorámás környezetben. 

Sárvízmenti Vadászati Egyesület

A történelem során Egervári László 1476 évben várépítési engedélyt kapott Mátyás Királytól, melyet 1490-re befejezett. Később a Nádasdy, gr. Széchenyi családok, majd báró dr. Solymossy László által birtokolt várkastélyban - 2007-től Egervári Önkormányzat kezébe került - kapott helyet és irodát a SÁRVÍZMENTI VADÁSZATI EGYESÜLET, melynek címe:
8913. Egervár, Vár u. 15.

Alelnöke: Csalló Zsolt (0036-30/66-00-280) Fax.: 0036-92/364-015.

Az egyesület nagyvadas területen várja csoportok, vadászok jelentkezését lesvadászással, gímszarvasra, őzbakra, vaddisznóra. A szállás és az étkezés a várkastélyban megoldható! 

A település történelme

Egervár Zalaegerszegtől északra, a 74-es főút mentén, Zala és Vas megye határán, a Sárvíz-patak völgyében, a hajdan mocsaras völgy nyugati szélén fekszik. A mai falu két, egykor önálló településből áll: Egervárból és Dénesfából. Egervár nevét a mocsaras környezetében gyakori égerfából és a XIII. században már létező várának településnévben történő megjelenítéséből származtatják.
Egervár neve (Egurwar) elsőként egy 1281-es oklevélben bukkan fel, amely azt is jelzi, hogy a várnak ekkor már állnia kellett. Ekkor János nádor abban az ügyben kereste meg a győri káptalant, hogy az Egervár és Fancsika birtokukra vonatkozó okleveleket részére másolják át. Vára az 1288. augusztus 8-án kelt oklevélben "castrum suum Egerwar" néven szerepel. Az okirat szerint a vár éppen gazdát cserél: János nádor elcseréli polosniczai várát és birtokait Miklós bánnal Egervár váráért és tartozékaiért.